Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby fyzickým aj právnickým osobám predovšetkým v nižšie špecifikovaných oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky: Právne služby poskytujeme v rámci nesporovej aj sporovej agendy. V prípade požiadavky našich klientov sme samozrejme pripravení poskytovať im právne služby aj z iných oblastí.Advokátska kancelária
JUDr. Katarína Adamovská
JUDr. Jozef Adamovský

Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika


Zobraziť na väčšej mape