Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.

Telefón:
JUDr. Katarína Adamovská:
+421 905 587 727
+421 949 369 669

JUDr. Jozef Adamovský:
+421 949 369 699

E-mail:
adamovska@vialegis.sk
adamovsky@vialegis.sk

IČO:
JUDr. Katarína Adamovská – 40323692
JUDr. Jozef Adamovský – 45006466

DIČ:
JUDr. Katarína Adamovská – 1045353551
JUDr. Jozef Adamovský – 1077148545

IČ DPH:
Nie sme platiteľmi DPHAdvokátska kancelária
JUDr. Katarína Adamovská
JUDr. Jozef Adamovský

Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika


Zobraziť na väčšej mape